EMA en Nederland ondertekenen zetelverdrag

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en Nederland hebben op 1 juni 2018 een zetelverdrag ondertekend. In dit verdrag wordt de relatie tussen Nederland en het Agentschap beschreven zodra zij in Nederland operationeel is. Dit is een belangrijke stap in de verhuizing van het EMA van Londen naar Amsterdam als gevolg van de Brexit.

Ondertekening van het zetelverdrag, van links naar rechts: Christa Wirthumer-Hoche (voorzitter van de Management Board van het EMA), Guido Rasi (Algemeen Directeur EMA) en Johan van der Werff (Ambassadeur Internationale Organisaties, namens de Nederlandse overheid)

Het verdrag biedt het EMA de mogelijkheid om zich voor te bereiden op een soepele overgang van het werk van haar wetenschappelijke comit├ęs en afgevaardigden. Medewerkers van het EMA en hun familie hebben nu duidelijkheid over hun status en kunnen zich snel in Nederland vestigen. Voor pati├źnten in de hele EU is een soepele overgang van het Agentschap cruciaal.

Het zetelverdrag zorgt ervoor dat het EMA goed en onafhankelijk in Nederland kan opereren. De inhoud van het verdrag is vergelijkbaar met overeenkomsten die gelden voor andere EU-agentschappen die in Nederland zijn gevestigd, zoals Eurojust, Europol en het Galileo Referentiecentrum.

Nederland en het EMA zijn blij dat er door de ondertekening van het zetelverdrag tijdig een cruciale stap is gezet. De Nederlandse overheid zet zich volop in om ervoor te zorgen dat het EMA vanaf 30 maart 2019 volledig operationeel is in Amsterdam.

Namens het EMA is het verdrag ondertekend door Directeur Guido Rasi en de voorzitter van de Management Board Christa Wirthumer-Hoche. Namens de Nederlandse overheid ondertekende Johan van der Werff, Ambassadeur Internationale Organisaties.

Van links naar rechts: Guido Rasi (Directeur EMA), Christa Wirthumer-Hoche (voorzitter van de Management Board van het EMA) en Johan van der Werff (Ambassadeur Internationale Organisaties, namens de Nederlandse overheid)