Hoe komt een geneesmiddel op de markt?

Het geneesmiddelenbeoordelingscomité voor mensen geeft advies over het toelaten van geneesmiddelen op de markt. Hoe komt dit comité tot een advies? Hans Hillege is een van de twee Nederlandse vertegenwoordigers in het comité en geeft een ‘kijkje in de keuken’.

“Wij kijken naar de balans tussen de werkzaamheid (voordelen) en schadelijkheid (nadelen) van een geneesmiddel. Dus wat een geneesmiddel doet bij een patiënt,” zegt Hans. “Daarop baseren we onze meningen en aanbevelingen die we doen aan de Europese Commissie. Bij een gunstige balans brengen we een positief advies uit. Dit advies kan gaan over een nieuw maar ook bestaand geneesmiddel. Maar ook over een wijziging in de bijsluiter. Het advies kan soms zelfs zover gaan dat we adviseren om een geneesmiddel van de markt af te halen.”

Een advies uitbrengen
De officiële naam van het comité is Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). ”Van elke Europese lidstaat zit er een afgevaardigde in de CHMP. Elk land heeft een gelijkwaardige stem, onafhankelijk van de grootte van het land. In de regel proberen we het met elkaar eens te zijn over een advies, positief of negatief. Maar als meningen verschillen, gaan we stemmen en de meeste stemmen gelden.”

Lees het vervolg van het interview met Hans Hillege waarin hij uitlegt wat er voorafgaat aan een stemming.