The Netherlands and EMA

Op 20 november 2017 is in de marge van de vergadering van de Raad van de Europese Unie de beslissing genomen dat het EMA in 2019 naar Amsterdam zal verhuizen. Lees in deze brochure meer over de verhuizing en het vinden van onderwijs voor de kinderen van EMA medewerkers. In de brochure staat ook een tijdlijn over wat er tot nu toe is gebeurd en wat er de komende tijd zal worden ondernomen om de verhuizing zo soepel mogelijk te laten verlopen. De brochure is in het Engels.