Schriftelijk verslag over het tijdelijke gebouw en over de bouw van het permanente gebouw

In de wijziging van de oprichtingsverordening over de zetel van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is het verzoek gedaan om elke drie maanden schriftelijk verslag te doen over de voortgang van het aanpassen van het tijdelijke gebouw en over de bouw van het permanente gebouw.