Innovatie van diergeneesmiddelen
De wet- en regelgeving over de toelating van diergeneesmiddelen voor gebruik lijkt veel op die van geneesmiddelen voor mensen. “Al sinds 2001,” vertelt Frank. “Wist je dat er een nieuwe Europese verordening aankomt voor diergeneesmiddelen? Uitgangspunt van de Europese Commissie bij het opstellen van deze regels was het terugdringen van de administratieve lasten, het verbeteren van de interne markt, het stimuleren van innovatie en daarmee het vergroten van de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen. Het EMA krijgt hierin een belangrijke rol. Deze organisatie gaat de overkoepelende Europese database beheren met daarin alle diergeneesmiddelen die ergens in de EU op de markt zijn toegelaten. In de wet- en regelgeving staat ook dat nieuwe innovatieve diergeneesmiddelen alleen via een centrale Europese procedure toegang kunnen krijgen tot hele Europese Unie. Het gaat dan om nieuwe hightech diergeneesmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan geneesmiddelen op basis van DNA-techniek of stamcellen. Daarvoor ga je dus naar het EMA en niet naar de afzonderlijke lidstaten. De wetenschappelijke baten-risico beoordelingen van deze nieuwe geneesmiddelen worden overigens door experts uit de lidstaten uitgevoerd, onder de vlag van de Committee for Veterinary Medicinal Products.”

Verhuizing EMA
Frank vindt het geweldig dat het EMA naar Nederland komt. “Het is een visitekaartje. Maar ook een stimulans voor Nederland op het gebied van alles wat met de farmaceutische wereld te maken heeft. De komst van het EMA is van groot belang voor de economie van Nederland, want het heeft een aanzuigende werking op farmaceutische bedrijven die ook kantoren in Nederland openen.”