Nederland levert eind 2019 een volledig ingericht gebouw op voor de huurprijs die in het bidbook staat vermeld.

Wist je dat het nieuwe gebouw:

  • een groot conferentiecentrum met auditorium krijgt, waar ook publiekshoorzittingen kunnen worden gehouden
  • straks 1.300 werkplekken bevat
  • ongeveer 31.000 m2 kantooroppervlakte heeft
  • een totale oppervlakte van circa 39.000 m2 heeft

Wist je dat:

  • op 18 september 2018 het hoogste punt van de kern van het gebouw (80 meter) is bereikt
  • dit is gerealiseerd  in 6 weken, en via een glijbekisting
  • het Rijksvastgoedbedrijf de bouwer Dura Vermeer heeft gecontracteerd voor de bouw en voor 20 jaar onderhoud van het EMA kantoor, en het dit samen doet met een andere bekende Nederlands aannemer: Heijmans
  • het bedrag dat hiermee is gemoeid  € 255 miljoen is
  • het Rijksvastgoedbedrijf de erfpacht op de grond eeuwigdurend heeft afgekocht van de gemeente Amsterdam

Hoe kan het definitieve gebouw zo snel worden gebouwd?

Het definitieve gebouw is klaar in november 2019. Bij de bouw zijn specifieke tijdbesparende keuzen gemaakt, terwijl de kwaliteit onveranderd hoog blijft. Zo viel het ontwerpproces van een aantal onderdelen samen met het moment dat de eerste heipalen al de grond in gingen. Dat was begin mei 2018. De staalconstructie rondom de kern start in november, en tussen maart en augustus 2019 worden de gevels van het gebouw gesloten.

Waar staat het nieuwe EMA gebouw?

Nieuw EMA gebouw (vanaf november 2019)

Domenico Scarlattilaan, Amsterdam