Privacy

Relocatema.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Bescherming van gegevens

Relocatema.nl neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een e-mail naar EMArelocatie@minvws.nl.

Bewaren van persoonsgegevens

Relocatema.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar EMArelocatie@minvws.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Wij wijzen u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen persoonsgegevens

Relocatema.nl neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, stuur dan een e-mail naar EMArelocatie@minvws.nl.