Akkoord regelgeving verhuizing EMA

In Brussel is een akkoord bereikt om de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap van Londen naar Amsterdam in wetgeving vast te leggen.

Na definitieve besluitvorming door de lidstaten en het Europees Parlement treedt de wijziging direct in werking, en is hij geldig vanaf 30 maart 2019. Het agentschap is dan inmiddels al naar Nederland verhuisd.

De werkzaamheden voor de verhuizing van het EMA naar Amsterdam zijn inmiddels in volle gang. Nederland communiceert sinds vorig jaar regelmatig over de voortgang van de verbouwing van de tijdelijke huisvesting van het EMA, en over de bouw van de nieuwbouw. Door de nieuwe regelgeving is Nederland daar nu ook toe verplicht.