Technische oplevering Spark gebouw

Dankzij goede voorbereidingen en een constructieve samenwerking tussen alle betrokken partijen heeft vandaag de technische oplevering plaats gevonden van het tijdelijk gebouw voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA): het Spark gebouw.

Technische oplevering betekent dat de verbouwwerkzaamheden zijn afgerond en dat het gebouw is aangepast in overeenstemming met de eisen van het EMA.
Op 7 december worden de papieren getekend waarmee het Rijksvastgoedbedrijf formeel de eigenaar wordt van het gebouw. In de komende weken wordt meubilair en kantoorautomatisering opgeleverd  en wordt alle apparatuur getest.

Op 1 januari is het gebouw – volgens afspraak - gereed. EMA kan dan vanuit Londen naar Amsterdam verhuizen. Op 30 maart moet EMA uit Londen zijn vertrokken.