Aanleiding verhuizing

Op 20 november 2017 is besloten dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in 2019 naar Amsterdam verhuist. Het EMA verlaat Londen, omdat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie (Brexit).

Het is belangrijk dat het werk van het EMA ondanks de verhuizing naar Amsterdam gewoon kan doorgaan. Nieuwe innovatieve medicijnen moeten zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de Europese markt en het EMA moet in staat blijven om snel op te treden als er problemen zijn met een medicijn.

Hiervoor wordt op alle fronten hard gewerkt:

  • er komt een nieuw gebouw op de Zuidas
  • er wordt een tijdelijk gebouw gebruiksklaar gemaakt om de periode te overbruggen tot het nieuwe gebouw klaar is
  • en het EMA-personeel wordt ondersteund bij de verhuizing naar Nederland

Lees de factsheet over de verhuizing van het EMA naar Nederland.

Zetelverdrag
In het bidbook heeft de Nederlandse overheid een zetelverdrag toegezegd. Dat zetelverdrag bevat afspraken over privileges en immuniteit, vergelijkbaar met de afspraken die zijn gemaakt met andere Europese agentschappen in Nederland. Het zetelverdrag is op 1 juni 2018 ondertekend. Meer over het zetelverdrag lees je in het nieuwsbericht 'Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en Nederland bereiken akkoord over Zetelverdrag'.

De Europese Commissie heeft ook een voorstel ingediend om de zetel vast te leggen in de oprichtingsverordening van het EMA. Daarover is inmiddels een akkoord bereikt.

Baten voor Nederland
Het EMA zorgt – direct én indirect - voor werkgelegenheid in Amsterdam en omgeving. De verwachting is dan ook dat de verhuizing van het EMA een flinke opsteker zal zijn voor de Life Sciences-Health sector in Nederland. De sector die zich bezighoudt met nieuwe medische innovaties. Denk hierbij aan genomicsonderzoek, stamcelonderzoek en ander biologisch onderzoek. De overheid ondersteunt namelijk bedrijven in die sector die willen verhuizen om zich dichter bij het EMA in de buurt te vestigen.