Aanleiding verhuizing

Op 20 november 2017 is besloten dat het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in 2019 naar Amsterdam verhuist. Het EMA verlaat Londen, omdat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie (Brexit).

Wist je dat:

 • uit een peiling onder EMA-medewerkers vóór het besluit, Amsterdam al als favoriete bestemming uit de bus kwam
 • Nederland een van de 19 landen was die zich meldden om het EMA te verwelkomen
 • alle kandidaat landen in een nationaal bidbook hebben aangegeven hoe zij dit willen doen
 • het garanderen dat EMA haar werk kan voortzetten bij de verhuizing het belangrijkste criterium was. Dit was ook de kern van het Nederlandse bidbook.
 • na de eerste stemronde Milaan (25 stemmen), Amsterdam (20 stemmen) en Kopenhagen (20 stemmen) de enige kanshebbers waren
 • na de tweede stemronde Milaan en Amsterdam met gelijke stemmen over bleven
 • een loting bepaalde dat Amsterdam uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam
 • het agentschap zelf niet betrokken was bij de selectie van de nieuwe locatie
 • het nog niet eerder is voorgekomen dat een agentschap van deze omvang in zo’n korte periode moet verhuizen

Het is belangrijk dat het werk van EMA ondanks de verhuizing naar Amsterdam gewoon kan doorgaan. Nieuwe innovatieve medicijnen moeten zonder vertraging toegang blijven krijgen tot de Europese markt en EMA moet in staat blijven om snel op te treden als er problemen zijn met een medicijn.

Hiervoor wordt op alle fronten hard gewerkt:

 • er komt een nieuw gebouw op de Zuidas
 • er wordt een tijdelijk gebouw gebruiksklaar gemaakt om de periode te overbruggen tot het nieuwe gebouw klaar is
 • en het EMA-personeel wordt ondersteund bij de verhuizing naar Nederland

Zetelverdrag

In het bidbook heeft de Nederlandse overheid een zetelverdrag toegezegd. Dat zetelverdrag bevat afspraken over privileges en immuniteit, vergelijkbaar met de afspraken die zijn gemaakt met andere Europese agentschappen in Nederland. Het zetelverdrag is op 1 juni 2018 ondertekend. Meer over het zetelverdrag lees je in het nieuwsbericht 'Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en Nederland bereiken akkoord over Zetelverdrag'.

De Europese Commissie heeft ook een voorstel ingediend om de zetel vast te leggen in de oprichtingsverordening van EMA. Daarover is inmiddels een akkoord bereikt.

Baten voor Nederland

Het EMA zorgt – direct én indirect - voor werkgelegenheid in Amsterdam en omgeving. De verwachting is dan ook dat de verhuizing van het EMA een flinke opsteker zal zijn voor de Life Sciences-Health sector in Nederland. De sector die zich bezighoudt met nieuwe medische innovaties. Denk hierbij aan genomicsonderzoek, stamcelonderzoek en ander biologisch onderzoek. De overheid ondersteunt namelijk bedrijven in die sector die willen verhuizen om zich dichter bij het EMA in de buurt te vestigen.