Ondersteuning EMA-medewerkers

Het is voor de continuïteit van de werkzaamheden van het EMA erg belangrijk dat zoveel mogelijk personeel meeverhuist. Daarom ondersteunt de Nederlandse overheid het personeel van EMA bij hun verhuizing. Voor EMA werken nu ongeveer 900 mensen. EMA heeft aangegeven dat een deel daarvan niet mee zal verhuizen. Een groot deel van deze groep bestaat uit medewerkers met een kortlopend contract, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, en trainees. Verwacht wordt dat uiteindelijk 650 EMA-medewerkers en hun gezinnen zich in Nederland vestigen.

Wist je dat:

  • er al een week na het besluit om EMA naar Nederland te verhuizen een Nederlandse helpdesk is geopend in het EMA-kantoor in Londen. Deze helpdesk algemene informatie biedt over wonen, onderwijs en werkgelegenheid voor partners.
  • de eerste EMA-medewerkers inmiddels al in Nederland wonen. De meeste van hen wonen in de regio Amsterdam (onder andere Almere, Haarlem, Amstelveen en Hilversum), de regio Alkmaar en Den Haag en in Utrecht en Leiden.
  • sinds bekend is dat Amsterdam de nieuwe vestigingsplaats wordt, EMA al 5.000 open sollicitaties heeft ontvangen
  • er in 2017 145.000 internationals in de regio Amsterdam woonden, er dat jaar 55.000 bij kwamen en er weer 40.000 vertrokken

Ondersteuning bij een soepele verhuizing

De EMA-medewerkers worden op diverse gebieden ondersteund bij hun verhuizing naar Nederland. Zo is er een helpdesk in Londen ingericht, en biedt Nederland de medewerkers ook persoonlijke begeleiding. Die wordt in opdracht van de overheid uitgevoerd door een gespecialiseerd relocatiebureau (Expat Help B.V.). De begeleiding bestaat uit informatie over de opties voor huisvesting, scholing en dagopvang binnen een uur reistijd van het nieuwe kantoor op de Zuidas. Zodoende kunnen ze huisvesting vinden die past bij hun persoonlijke situatie. Maar ondersteuning bestaat ook uit oriëntatie op de arbeidsmarkt voor partners, een online Nederlands taalprogramma, informatie over de Nederlandse gezondheidszorg en allerlei overige praktische zaken. De begeleiding van de medewerkers loopt door tot en met 31 december 2019.

Beschikbaarheid onderwijsplekken voor EMA-medewerkers

De EMA-medewerkers zullen niet allemaal in de buurt van de Amsterdamse Zuidas gaan wonen, maar ook in het gebied tussen Den Haag, Hilversum, Almere en Bergen. In dit gebied is een groot aanbod van verschillende typen onderwijs: 2 Europese scholen, 16 bekostigde internationale scholen, 5 buitenlandse scholen, 7 particuliere internationale scholen en natuurlijk een groot aantal Nederlandse scholen. Op deze scholen is voldoende capaciteit om alle kinderen op te vangen.