Vervolg interview over duurzaam nieuw EMA-gebouw

Peter-Willem van Calis, adviseur duurzaamheid en comfort en Bianca Derkzen, technisch manager bij het Rijksvastgoedbedrijf

Een bewuste bouwplaats
Afvalmanagement is ook een van de thema’s van de BREEAM methodiek. Peter-Willem: “Dit betekent dat je goed moet nadenken over hoe je omgaat met afval op de bouwplaats. Denk hierbij aan afval scheiden en afvoeren. BC EMA heeft gecertificeerde partijen in de arm genomen die ervoor zorgen dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Bouwplaatsmanagement betekent ook dat je allerlei maatregelen neemt om overlast naar de omgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Het houdt onder andere in dat je nadenkt over hoe je omgaat met water, geluidsoverlast en elektriciteit. De bouwplaats van het EMA-gebouw scoort veel BREEAM punten en is hiermee een ‘bewuste’ bouwplaats.”

Het BREEAM keurmerk
De eisen om een BREEAM keurmerk te krijgen zijn uitvoerig beschreven. Een speciaal opgeleid inspecteur bepaalt of je aan de eisen van het keurmerk voldoet. De controles worden dus uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Hoe meer punten, hoe hoger het label. “Excellent is het een na hoogste,” vertelt Peter-Willem. “Outstanding is het hoogste, maar dan moet je meer dan 85% van de punten halen. Dat komt niet zo vaak voor.”

De BREEAM methodiek beweegt mee met de tijd, dus een excellent gebouw van tien jaar geleden is een ander dan een excellent gebouw van nu. De lat wordt steeds hoger gelegd. “Met de huidige stand van de techniek is het EMA-gebouw een heel duurzaam gebouw,” vertelt Bianca.

Prefab bouwen
Bij de realisatie van het EMA-gebouw is gebruik gemaakt van prefab-elementen. “Het voordeel hiervan is dat ze een hoge kwaliteit hebben en je er snel mee kunt bouwen,” zegt Peter-Willem. “Er is minder afval doordat de onderdelen niet op de bouwplaats op maat  worden gemaakt. Je bouwt hierdoor ook op een circulaire manier omdat je de elementen zodanig bevestigt dat je ze makkelijk kunt verwijderen zonder veel schade aan te richten.”
Bianca: “Kijk bijvoorbeeld naar de gevels. De kwaliteit van het gebouw wordt voor een groot deel bepaald door de gebouwschil. Die heeft vaak een minder lange levensduur dan bijvoorbeeld de constructie. Met deze manier van werken kun je de gevels gemakkelijk vervangen als ze gedateerd zijn en hoeft niet het hele gebouw afgeschreven te worden.”

Bijna energie neutraal
Het nieuwe EMA-gebouw is een bijna energie neutraal gebouw (BENG). Peter-Willem legt uit wat dat betekent: “Het heeft te maken met de energiebehoefte van het gebouw, die is laag. Het gaat ook over het gebruik van primaire energie, dus de hoeveelheid fossiele energie die het gebouw gebruikt en de hoeveelheid duurzame energie die voor het gebouw wordt opgewekt.”

Van bijna naar helemaal energie neutraal
Het is een kwestie van tijd voordat nieuwe gebouwen volledig energie neutraal zijn, zegt Bianca. “Je gebruikt dan geen fossiele brandstof meer om ze te voorzien van energie.” Het EMA-gebouw is aangesloten op stadsverwarming en stadskoeling. “Als energiebedrijven voor 100% duurzame energie in het stadsverwarmingsnet stoppen dan is het helemaal energieneutraal,” vult Peter-Willem aan. “We zitten nu op 50% duurzame energie voor het nieuwe EMA gebouw, en dat is al veel.”